Introductie

Tijdens mijn studietijd als psychologie student in 2010 ben ik in aanraking gekomen met Applied Behavior Analysis (ABA) als begeleider van een verstandelijk beperkt autistisch meisje. Hierdoor ben ik heel enthousiast geraakt over ABA en besloot ik mij hierin verder te specialiseren als gecertificeerd gedragsanalist. Sinds augustus 2017 ben ik Board Certified Behavior Analyst (BCBA). Naast kennis opdoen vind ik het belangrijk om een bijdragen te leveren aan de ontwikkeling van ABA in Nederland via MiMi-ABA en onze Stichting ABA Nederland.

Visie en Misie

Ik vind onderwijs en jezelf als persoon ontwikkelen heel belangrijk. Iedereen heeft het recht en verdient de kans om zich zo volledig mogelijk te ontwikkelen om een zo volwaardig mogelijk leven te leiden. Daar zet ik mij volledig voor in. Omdat iedereen anders leert, staat de persoon in kwestie bij mij centraal. Daarnaast mag de omgeving niet vergeten worden en hecht ik er veel waarde aan om met hen samen te werken.

Achtergrond

Opleidingen

  • Master experimentele gezondheidspsycholgie (Universiteit Maastricht)
  • Onderzoeksmaster klinische gezondheidspsycholgie (Universiteit Leiden)
  • Basis aantekening psychodiagnostiek (Universiteit Maastricht/ Nederlands Instituut van Psychologen)
  • Basis- en verdiepingsvakken ABA online programma (Florida Institute of Technology)
  • Post Master tot gecertificeerd gedragsanalist (Behavior Analyst Certification Board)

Werkervaring

speciaal onderwijs verstandelijke beperking kinderen 3-18 jaar oud
regulier onderwijs stoornissen (o.a. autisme) jong volwassenen
behandel- en begeleidingscentrum ontwikkelingsachterstand sociale problemen
thuissituatie gedragsproblemen (o.a. agressie)